Thursday, 9 July 2009

זה כיף לקבל מתנות- גם אם את בעלת חנות..אז היום קבלתי את RAK שזכיתי בו ב BLOG HOP של SIMON SAYS
על החותמות ידעתי- אבל קבלתי גם שתי חבילות נוספות במתנה
אז תודה להיידי על המתנה וזה הגיע מהר ביותר!! לכל מי ששאלה על המשלוח משם לארץ
ובאותה נימה - רק כעת צלמתי את המתנה שקבלתי מבלוג אוסטרלי- בעצם מה שנשאר מזה- כיוון
שכבר השתמשתי ב 4 חבילות מהמתנה
אז תודה גם A2Z SCRAPLETS

No comments:

Popular Posts