Friday, 5 June 2009

שלח לחמך על פני המים.. או בכל זאת זכיתי במשהו.

גם אם לא בחירת שופטים- כזאת הייתה אחת - אבל זכיתי באתר אוסטרלי A TO Z SCRAPLETS
בפרס שני- שזו , עד כמה שהבנתי , שקית של צ'יפבורדים מייצור אוסטרלי ואני חולת צ'יפים..
אז נמתין למתנה ונעבור לסקיצה של חודש יוני- תגלגלו למטה בקישור- יש להם סקיצה מרהיבה
לטעמי האישי (פרחים ועיגול ופרחים... ) ורוצו גם אתם להשתתף..

1 comment:

ANAT S said...

מזל טוב
איזה כייף
באמת סקיצה מרהיבה יש להם החודש

התלהבתי

Popular Posts