Tuesday, 19 May 2009

זו רשומה של עבודות ישנות, אבל מתאימות לאתגרים שונים

וכיוון שכדי לעלות את האתגרים צריך לקשר לבלוג- אין לי בררה אלא לעשות רשומה זו ובטח יהיו עוד כמה כאלה בעתיד.
כי לפעמים אני רואה עבודה ישנה שלי שמתאימה בול לאתגר חדש- הנה אחד כזו.
בקשו כרטיס " תודה" פשוט ביותר. וזה מה שיש לנו פה.
שני דפי נייר- התחתון אפילו לא חתוך, שתי סיכות, כיתוב מתגרד ופרח צ'יפבורד מוכן להדבקה.
זה לא יותר מ 5 דקות לעשייה וכז נראה מאד מושקע כיוון שנייר הוא של BASIC GREY.


No comments:

Popular Posts